home

Edhe “Vizioni M” reagon për paradën e komunitetit të LGBT – së në Shkup

Shoqata kulturore Vizioni M

Reagim lidhur me paradën e komunitetit të LGBT – së në Shkup:

TË MBROJMË RININË NGA SHKATËRRIMI MORAL

Me zemërim të thellë u njoftuam lidhur me aktivitetin e komunitetit LGBT-së në Shkup.
Në periudhën kur ballafaqohemi me probleme në arsim, kulturë, sigurimin e standardit jetësorë, mungesën e krijimit të vendeve të punës dhe të ardhmës. Çuditërisht ndeshemi me aktin më çnjerëzor promovimin e aktivitetit devijant të LGBT- së në Maqedoni.

Kjo paradë paraqet një sulm të drejtëpërdrejtë ndaj vlerës “FAMILJE DHE ZHVILLIMIT TË SAJ”.Ne kërkojmë që kjo anomali e shoqërisë të trajtohet në mënyrë adekuate dhe të eliminohet në mënyrë institucionale. Në këtë mënyrë do t`i mbronim vlerat morale të shoqërisë dhe do t`u ndihmonim kësaj kategorie duke i larguar nga destruktiviteti dhe fundosja.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Populare

To Top